Odbrana diplomskog rada na temu “Web aplikacija i baza podataka na primjeru”

Odbrana diplomskog rada na temu “WEB APLIKACIJA I BAZA PODATAKA NA PRIMJERU”, student: Armin Ahmetović (nimra.pro),

Komisija u sastavu:

Prof. dr Zoran Avramović, mentor

Prof. dr Lazo Roljić, predsjednik

Doc. dr Nedim Samilović, član

Leave a comment

  • logo

    Izvorni kodovi i tehnike koje su korištene u mojim objavama, mogu se slobodno koristiti na besplatnim i komercijalnim projektima. Za napisane članke zadržavam pravo, molim sve koji članak prenesu na svoj medij, da unutar teksta naprave link prema ovoj stranici.

  • email: office@nimra.pro
    (Armin Ahmetovic)

    Bosna i Hercegovina
    72000 Zenica