Sticky header koji se smanjuje kada skrolamo

Potrebno je da kreirate 3 dokumenta.

index.html

style.css

skripta.js

U index.html potrebno je da pozovete style.css i skripta.js u head, a  u body da upišete sljedeći kod.


<div class="container">
<div id="header" class="header">Pozdrav svijete!</div>
</div>
Definisanje kontejner klase i unutar njega id zaglavlje

Continue reading “Sticky header koji se smanjuje kada skrolamo” »

  • logo

    Izvorni kodovi i tehnike koje su korištene u mojim objavama, mogu se slobodno koristiti na besplatnim i komercijalnim projektima. Za napisane članke zadržavam pravo, molim sve koji članak prenesu na svoj medij, da unutar teksta naprave link prema ovoj stranici.

  • email: office@nimra.pro
    (Armin Ahmetovic)

    Bosna i Hercegovina
    72000 Zenica